Wykonanie druków własnych

Numer umowy SK/2968/SA/216-W/2021
Data podpisania 03.02.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie druków własnych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: INFODRUK Drukarnia Cyfrowa Magdalena Kleczyk ul Kapitańska 11B 81-331 Gdynia
Wartość zamówienia: 520592,27
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 15.04.2022
Data udostępnienia informacji: 15.04.2022