Wycena samochodu służbowego

Numer umowy SK/1963/SA/158/W/2021
Data podpisania 16.12.2021
Przedmiot zamówienia: Wycena samochodu służbowego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Eksperci Techniczno-Motoryzacyjni Rzeczoznawcy -PZM SA ul Kochanowskiego 45/5 01-864 Warszawa
Wartość zamówienia: 399,75
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 15.04.2022
Data udostępnienia informacji: 15.04.2022