Uzgodnienia i opiniowanie w zakresie ochrony p. poż. lokalu w CH RIVIERA - przeznaczonego na Punkt Obsługi Mieszkańca UMG.

Numer umowy SK/444/SA/33-W/2021
Data podpisania 24.03.2021
Przedmiot zamówienia: Uzgodnienia i opiniowanie w zakresie ochrony p. poż. lokalu w CH RIVIERA - przeznaczonego na Punkt Obsługi Mieszkańca UMG.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Robert Blicharz
ul. Solna 38c/3
81-571 Gdynia
Wartość zamówienia: 400,00 zł (brutto)
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 24.03.2021
Data udostępnienia informacji: 24.03.2021