Usługa wymiany podłogi w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.

Numer umowy SK/221/SA/12-W/2021
Data podpisania 23.02.2021
Przedmiot zamówienia: Usługa wymiany podłogi w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: MARI Joanna Milczarek
Al. Zwycięstwa 237/2
81-521 Gdynia
Wartość zamówienia: 45.000,00 zł (brutto)
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 18.03.2021
Data udostępnienia informacji: 18.03.2021