Usługa wykonania osłony na stanowisko do przyjmowania interesantów w UMG

Numer umowy SK/991/SA/91 - W/2021
Data podpisania 12.07.2021
Przedmiot zamówienia: Usługa wykonania osłony na stanowisko do przyjmowania interesantów w UMG
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni  
Al. M. Piłsudskiego 52/54
81 - 382 Gdynia
NIP: 586 - 231 - 23 – 26
Wykonawca: Krzysztof Rychert Acryl Produkt
ul. Łużycka nr 10B
81 - 5376 Gdynia
NIP: 586 218 51 41
Wartość zamówienia: 550,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Rzychoń - Posłowska
Nr telefonu: 58 668-86-67
E-mail: m.rzychon-poslowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2022
Data udostępnienia informacji: 13.04.2022