Usługa przewozu osób

Numer umowy SK/2073/SA/191-w/2021
Data podpisania 31.12.2021
Przedmiot zamówienia: usługa przewozu osób, pracowników UMG
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Transport bez barier" ul. Nasypowa 1A/5 Gdynia 81-177
Wartość zamówienia: 12 500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Przemysław Naskręt
Nr telefonu: 58 668-86-61
E-mail: p.naskret@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022