Usługa mycia okien i witryn

Numer umowy SK/2995/SA/221-w/2020
Data podpisania 20.01.2021
Przedmiot zamówienia: Usługa mycia okien i witryn
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: PHU Clinea Stanisław Zegadłowicz ul. Fenikowskiego 27/58 84-200 Wejherowo
Wartość zamówienia: 155700,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 15.04.2022
Data udostępnienia informacji: 15.04.2022