Usługa introligatorska

Numer umowy SK/2885/SA/189-w/2020
Data podpisania 10.02.2021
Przedmiot zamówienia: Usługa introligatorska
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Pracownia Introligatorsko-Renowacyjna Andrzej Littwitz ul. Gałczyńskiego 14 83-330 Żukowo
Wartość zamówienia: 69000.00
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 15.04.2022
Data udostępnienia informacji: 15.04.2022