Umundurowanie Komendanta SM

Numer umowy SK/300/SA/17-w/2021
Data podpisania 25.02.2021
Przedmiot zamówienia: zakup umundurowania nowozatrudnionego Komendanta SM
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: PPHU Hero Collection S.J. Roman Kłoskowski, Krzysztof Kłoskowski ul. Rydzyńska 10 Poznań 61-436
Wartość zamówienia: 6 500,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022