Umowa na dostawę umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni na rok 2021

Numer umowy SK/1202/SA/108-w/2021
Data podpisania 19.08.2021
Przedmiot zamówienia: dostawa umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni na rok 2021
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Gdynia 81-382
Wykonawca: PPH Hero Collection Kłoskowski i Wspólnicy Spółka Jawna  ul. Rydzyńska 10 Poznań 61-436
Wartość zamówienia: 89 125,87 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska - podinspektor Wydziału Administracyjnego
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 09.09.2021
Data udostępnienia informacji: 09.09.2021