Umowa Generalna Ubezpieczeń osobowych w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia

Numer umowy SK/387/SA/24-W/2021
Data podpisania 30.03.2021
Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenia osobowe w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni 
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22
00- 668 Warszawa
adres:  ul. Piastowska 11, 80-332 Gdańsk
Wartość zamówienia: 55 198,50 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Smyczyńska
Nr telefonu: 58 668-86-88
E-mail: wydz.adminstracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Ireneusz Dankowski
E-mail: wydz.adminstracyjny@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 13.05.2021
Data udostępnienia informacji: 13.05.2021