Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych

Numer umowy SK/385/SA/22-W/2021
Data podpisania 30.03.2021
Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Konsorcjum w składzie:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA; Al. Jana Pawła II 24; 00-133 Warszawa
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA; ul. Chmielna 85/87; 00-805 Warszawa
Koasekurator wiodący:
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A
Wartość zamówienia: 2 160 000,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Smyczyńska
Nr telefonu: 58 668-86-88
E-mail: wydz.adminstracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Ireneusz Dankowski
E-mail: wydz.adminstracyjny@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 13.05.2021
Data udostępnienia informacji: 13.05.2021