Ubezpieczenia mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych od ryzyk żywiołowych, kradzieży oraz uszkodzenia

Numer umowy SK/384/SA/21-W/2021
Data podpisania 30.03.2021
Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenia mienia Gminy Miasta Gdyni oraz jej jednostek organizacyjnych i pomocniczych od ryzyk żywiołowych, kradzieży oraz uszkodzenia
Zamawiający: Gminą Miasta Gdyni ,
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA;
ul. Gdańska 132; 90-520 Łódź,
adres: ul. Jutrzenki 139, 02-231 Warszawa
Wartość zamówienia: 2.411.370,06 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Smyczyńska
Nr telefonu: 58 668-86-88
E-mail: wydz.adminstracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Ireneusz Dankowski
E-mail: wydz.adminstracyjny@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 13.05.2021
Data udostępnienia informacji: 13.05.2021