Ubezp.pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg, ładowarek i poj.wolnobieżnych Gminy M.Gdyni oraz jedn. organiz. i pomoc.

Numer umowy SK/388/SA/25-W/2021
Data podpisania 30.03.2021
Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów specjalnych do zimowego i letniego utrzymania jezdni dróg, ładowarek i pojazdów wolnobieżnych Gminy Miasta Gdyni oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni 
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA
Al. Jana Pawła II 24; 00-133 Warszawa;
adres: Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Gdańsk 
ul. Arkońska 6 A4,  80-347 Gdańsk
Wartość zamówienia: 471 534,84 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Smyczyńska
Nr telefonu: 58 668-86-88
E-mail: wydz.adminstracyjny@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Ireneusz Dankowski
E-mail: wydz.adminstracyjny@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 13.05.2021
Data udostępnienia informacji: 13.05.2021