Systemy alarmowe

Numer umowy SK/2064/SA/188-w/2021
Data podpisania 31.12.2021
Przedmiot zamówienia: serwis,konserwacja systemów alarmowych,antywłamaniowych i przeciwpożarowych
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: System Media Sp.z o.o. ul. Orląt Lwowskich 4 Gdynia 81-456
Wartość zamówienia: 54 700,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Przemysław Naskręt
Nr telefonu: 58 668-86-61
E-mail: p.naskret@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022