Serwis motorowerów dla SM

Numer umowy SK/669/SA/58-w/2021
Data podpisania 07.06.2021
Przedmiot zamówienia: usługa serwisowania motorowerów dla SM
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Przedsiębiorsto Handlowo-Usługowe Motocykle ul. Morska 360 Gdynia 81-002
Wartość zamówienia: 3 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Dagmara Syjczak
Nr telefonu: 58 668-86-63
E-mail: d.syjczak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022