Rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru

Numer umowy SK/1772/SA/139-w/2021
Data podpisania 06.12.2021
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku przy ul. 10-go Lutego 24.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: PROVISION Sp. z o. o.
Wartość zamówienia: 104 736,14 zł brutto.
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 58 485-86-68 wew. 866
E-mail: m.krupiczowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 29.12.2021
Data udostępnienia informacji: 29.12.2021