Roleta elektryczna z logo Gdyni

Numer umowy SK/1176/SA/105-w/2021
Data podpisania 06.09.2021
Przedmiot zamówienia: wykonanie oraz montaż rolety elektrycznej z logo Gdyni
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Contrast Drukarnia ul. Działdowska nr 14 Gdynia 81-208
Wartość zamówienia: 12 300,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Jaśkiewicz
Nr telefonu: 58 668-86-60
E-mail: b.jaskiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022