Renowacja łańcucha USC

Numer umowy SK/939/SA/83-w/2021
Data podpisania 01.07.2021
Przedmiot zamówienia: usługa renowacji uszkodzonych ogniw łańcucha dla USC
Zamawiający: Urzad Miasta Gdyni
Wykonawca: Karneol Pracownia Złotnicza ul. Abrahama 17 Gdynia 81-352
Wartość zamówienia: 615,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Jaśkiewicz
Nr telefonu: 58 668-86-60
E-mail: b.jaskiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022