Przeglądy, konserwacje, czyszczenie i naprawy systemu kolejkowego w Urzędzie Miasta Gdyni

Numer umowy SK/2491/SA/126-W/2020
Data podpisania 15.12.2020
Przedmiot zamówienia: Część V - przeglądy, konserwacje, czyszczenie i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy systemu kolejkowego w Urzędzie Miasta Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Promedio Sp. z o.o.
ul. Ryżowa 49,
02 – 495 Warszawa
Wartość zamówienia: 48 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Rzychoń - Posłowska
Nr telefonu: 58 668-86-67
E-mail: m.rzychon-poslowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 12.01.2021
Data udostępnienia informacji: 12.01.2021