Przeglądy, konserwacje, czyszczenie i naprawy ploterów Oce ColorWave 300 i IPF 840

Numer umowy SK/2483/SA/124-W/2020
Data podpisania 16.12.2020
Przedmiot zamówienia: Część III – przeglądy, konserwacje, czyszczenie i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy ploterów Oce ColorWave 300 i IPF 840
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Canon Polska Sp. z o.o
ul. Gottlieba Daimlera nr 2,
02 – 460 Warszawa
Wartość zamówienia: 22 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Rzychoń - Posłowska
Nr telefonu: 58 668-86-67
E-mail: m.rzychon-poslowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 12.01.2021
Data udostępnienia informacji: 12.01.2021