Przeglądy, konserwacje, czyszczenie i naprawy ploterów HP 1050 C

Numer umowy SK/2488/SA/125-W/2020
Data podpisania 15.12.2020
Przedmiot zamówienia: Część IV – przeglądy, konserwacje, czyszczenie i niezbędne regulacje, drobne naprawy bieżące (usługi serwisowe) oraz naprawy ploterów HP 1050 C
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: Procad S.A
ul. Kartuska 215,
80 - 122 Gdańsk
Wartość zamówienia: 22 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Rzychoń - Posłowska
Nr telefonu: 58 668-86-67
E-mail: m.rzychon-poslowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 12.01.2021
Data udostępnienia informacji: 12.01.2021