Przegląd kominarski w lokalu przy ul. Necla 15-17 w Gdyni

Numer umowy sK/2000/SA/165-W/2021
Data podpisania 17.12.2021
Przedmiot zamówienia: Przegląd, odgruzowania oraz wyłożenia aluminiowym wkladem trzech kanałów wentylacji grawitacyjnej w lokulu przy ul. Necla 15 - 17 w Gdyni
Zamawiający: Gminą Miasta Gdyni – Urzędem Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia,
NIP 586-231-23-26
Wykonawca: Pieper Henryk Usługi Kominiarskie Henryk Pieper
ul. Jagodowa 5,
84 - 239 Bolszewo
NIP: 5881182959
Wartość zamówienia: 12546,00 zl brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aneta Łabądź
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.labadz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 11.08.2022
Data udostępnienia informacji: 11.08.2022