Podłączenie i konserwacja okresowa multisejfu XS (klasa 1) w lokalu UMG.

Numer umowy SK/601/SA/51-W/2021
Data podpisania 07.05.2021
Przedmiot zamówienia: Podłączenie i konserwacja okresowa multisejfu XS (klasa 1) w lokalu UMG.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: KŁOS Nowoczesne Technologie Bankowe Sp. z o.o.
Mościska, ul. Chabrowa 32
05-080 Izabelin
Wartość zamówienia: 2.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 16.06.2021
Data udostępnienia informacji: 16.06.2021