Opracowanie projektu budowlanego branżowego montażu pożarowego wyłączniku prądu w budynku UMG przy ul. 10 Lutego 24

Numer umowy SK/1817/SA/146-W/2021
Data podpisania 07.12.2021
Przedmiot zamówienia: Opracowanie projketu budowlanego branżowego montażu pożarowego wyłączniku prądu
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: EMOTUS Aneta Zega
ul. Łowców 1
80 - 175 Gdańsk
NIP: 742174275
Wartość zamówienia: 12 300,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aneta Łabądź
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.labadz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 11.08.2022
Data udostępnienia informacji: 11.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 11.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.08.2022 12:26 Aktualizacja treści Małgorzata Rzychoń-Posłowska
11.08.2022 11:09 Aktualizacja treści Małgorzata Rzychoń-Posłowska