Montaż systemu AV w sali obrad Rady Miasta

Numer umowy SK/1683/SA/136-W/2021
Data podpisania 29.11.2021
Przedmiot zamówienia: Montaż systemu AV w sali obrad Rady Miasta
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Al. Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
NIP: 586 - 231 - 23 - 26
Wykonawca: Radosław Pałubicki Eurotrend
ul. Miętowa 72
81-589 Gdynia
NIP: 9580951767
Wartość zamówienia: 25.707,49 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Aneta Łabądź
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.labadz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 11.08.2022
Data udostępnienia informacji: 11.08.2022