Konserwacja kas fiskalnych 2022

Numer umowy SK/2016/SA/168-W/2021
Data podpisania 29.12.2021
Przedmiot zamówienia: Konserwacja kas fiskalnych 2022
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: LEMAR INTERNATIONAL Sp. z o. o
ul. Grunwaldzka 571 D, 80-339 Gdańsk
Wartość zamówienia: 6 000,00 zł.
Osoba upoważniona do kontaktów: Monika Krajewska
Nr telefonu: 58 668-86-68
E-mail: m.krajewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 14.02.2023
Data udostępnienia informacji: 14.02.2023