Grupowe ubezpieczenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni na lata 2020-2022

Numer umowy Umowa ubezpieczenia z dnia 26.08.2021
Data podpisania 26.08.2021
Przedmiot zamówienia: Grupowe ubezpieczenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni i jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Gdyni na lata 2020-2022
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP: 5860022860, REGON: 000598486
Wykonawca: Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowany w XIII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, KRS 0000008906, NIP 526-22-62-838, REGON 013281575
Wartość zamówienia: Wartość zamówienia zależna od ilości osób przystępujących do programu. Składki płacone z wynagrodzenia pracowników
Osoba upoważniona do kontaktów: Hanna Smyczyńska
Nr telefonu: 58 668-86-88
E-mail: h.smyczynska@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Ireneusz Dankowski
E-mail: i.dankowski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Hanna Smyczyńska
Data wytworzenia informacji: 12.04.2022
Data udostępnienia informacji: 12.04.2022