Gablota informacyjna

Numer umowy SK/1478/SA/117-w/2021
Data podpisania 28.10.2021
Przedmiot zamówienia: wykonanie i montaż gabloty informacyjnej dla Rady Dzielnicy Karwiny
Zamawiający: Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Contarst Drukarnia ul. Działdowska 14 Gdynia 81-208
Wartość zamówienia: 6 150,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Przemysław Naskręt
Nr telefonu: 58 668-86-61
E-mail: p.naskret@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 07.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022