Dzierżawa łącza cyfrowego

Numer umowy SK/1745/SA/138w/2021
Data podpisania 06.12.2021
Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łącza cyfrowego pomędzy lokalizacjam UMG
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Orange Polska SA
Wartość zamówienia: 12943,04 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Szwedowska
Nr telefonu: 58 668-86-64
E-mail: j.szwedowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydz Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022