Dzierżawa central telefonicznych

Numer umowy SK/1492/SA/119-w/2021
Data podpisania 19.10.2021
Przedmiot zamówienia: Dzierżawa central telefoniczych w lokalizacji przy 10 Lutego 33 oraz śląskiej 35-37
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Netia SA
Wartość zamówienia: 73062,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Szwedowska
Nr telefonu: 58 668-86-64
E-mail: j.szwedowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydz Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022