Dostawa wyposażenia biurowego dla Punktu Obsługi Mieszkańca w CH Riviera

Numer umowy SK/808/SA/70-W/2021
Data podpisania 09.06.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia biurowego dla Punktu Obsługi Mieszkańca w CH Riviera
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Gdynia - Miasto na Prawach Powiatu
Al. Marszałka piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: "Drzewiarz-Bis" Sp. z o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a
87-600 Lipno
Wartość zamówienia: 47.000,00 brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Borawska
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.borawska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Aleksandra Borawska
Data wytworzenia informacji: 16.06.2021
Data udostępnienia informacji: 16.06.2021