Dostawa smartfona wraz z akcesoriami

Numer umowy SK/1804/SA/144w/2021
Data podpisania 22.11.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa smartfona wraz z akcesoriami
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: I-Terra Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 4200,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Szwedowska
Nr telefonu: 58 668-86-64
E-mail: j.szwedowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydz Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Data wytworzenia informacji: 14.04.2022
Data udostępnienia informacji: 14.04.2022