Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2021

Numer umowy SK/2748/SK/156 - W/2020
Data podpisania 20.01.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Miasta Gdyni w roku 2021
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Al. M. Piłsudskiego 52/54
81 - 382 Gdynia
Wykonawca: Parter Kleks Sp z.o.o
ul. Dworcowa 7
87 - 100 Toruń
Wartość zamówienia: 151070,67 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Zianowicz
Nr telefonu: 58 668-86-85
E-mail: a.zianowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 26.01.2021
Data udostępnienia informacji: 26.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.01.2021 13:52 Aktualizacja treści Małgorzata Rzychoń-Posłowska