Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego

Numer umowy SK/2767/SA/166-W/2020
Data podpisania 11.01.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81 - 382 Gdynia
Wykonawca: ADOS Wiesław Mićko
ul. Pilotów 3
80-460 Gdańsk
Wartość zamówienia: 826872,74 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Rzychoń - Posłowska
Nr telefonu: 58 668-86-67
E-mail: m.rzychon-poslowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 20.01.2021
Data udostępnienia informacji: 20.01.2021