Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych

Numer umowy SK/2767/SA/166-w/2020
Data podpisania 11.01.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: ADOS Wiesław Mićko ul. Pilotów 3 80-460 Gdańsk
Wartość zamówienia: 826872,74
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 15.04.2022
Data udostępnienia informacji: 15.04.2022