Dostawa duków akcydensowych

Numer umowy SK/2858/SA/187-w/2020
Data podpisania 04.01.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa duków akcydensowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: EURALL Reklama i Poligrafia Katarzyna Homa ul. Leszczynska 36/1 43-300 Bielsko-Biała
Wartość zamówienia: 15000.00
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 668-86-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 15.04.2022
Data udostępnienia informacji: 15.04.2022