Dostawa art. elektrycznych w latach 2021-2022.

Numer umowy SK/2705/SA/143-W/2020
Data podpisania 04.02.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa art. elektrycznych na potzreby Urzędu Miasta Gdyni w latach 2021-2022.
Zamawiający: Gminą Miasta Gdynia
Wykonawca: Elektrotechnika „MORS” Sp. z o.o.
Wartość zamówienia: 119000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 58 668-66-69
E-mail: m.krupiczowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 04.02.2021
Data udostępnienia informacji: 04.02.2021