Dostawa akcesoriów samochodowych

Numer umowy SK/2992/SA/2019-W/2020
Data podpisania 15.01.2021
Przedmiot zamówienia: Dostawa akcesoriów samochodowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
Wykonawca: Jarosław Kamiński Sklep Motoryzacyjny
ul. Bosmańska 38, 81-116 Gdynia
Wartość zamówienia: 31 500,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Monika Krajewska
Nr telefonu: 58 668-86-68
E-mail: m.krajewska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 12.08.2022
Data udostępnienia informacji: 12.08.2022