Badania techniczne pojazdów służbowych UMG na rok 2021

Numer umowy SK/2808/SA/181-W/2020
Data podpisania 04.01.2021
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów należących do Urzędu Miasta Gdyni, Straży Miejskiej w Gdyni oraz OSP Wiczlino w roku 2021
Zamawiający: GMINA MIASTA GDYNI - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Okręgowa Stacja Pojazdów GA/013
Wartość zamówienia: 7 600,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Dagmara Syjczak
Nr telefonu: 58 668-86-63
E-mail: d.syjczak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 10.03.2021
Data udostępnienia informacji: 10.03.2021