Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z nowym oznakowaniem budynku.

Numer umowy SK/133/SA/5-w/2021
Data podpisania 05.02.2021
Przedmiot zamówienia: Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z nowym oznakowaniem budynku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: PROVISION Sp. z o. o.
Wartość zamówienia: 11574,30 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 586686669
E-mail: m.krupiczowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 10.05.2021
Data udostępnienia informacji: 10.05.2021