Udzielenie licencji na publiczne udostępnienie rejestracji koncertu utworów na stronach oraz serwerach kontrolowanych przez Gminę Miasta Gdyni.

Numer umowy SK/1898/PBZ/45-W/2021
Data podpisania 20.12.2021
Przedmiot zamówienia: Udzielenie licencji na publiczne udostępnienie rejestracji koncertu utworów na stronach oraz serwerach kontrolowanych przez Gminę Miasta Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa
Wartość zamówienia: 1300 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Joanna Leman
Nr telefonu: 58 668-82-07
E-mail: p.jung@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 20.12.2021
Data udostępnienia informacji: 24.03.2022