Opracowanie projektu graficznego oraz druk kalendarzy "Gdynia bez barier" na rok 2022

Numer umowy SK/1739/PO/25-W/2021
Data podpisania 23.11.2021
Przedmiot zamówienia: Opracowanie projektu graficznego oraz druk kalendarzy "Gdynia bez barier" na rok 2022
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Pracownia Artystyczna Magdalena Karbowiak z siedzibą w Jankowie Gdańskim ul. Jantarowa 7
Wartość zamówienia: 17 990 złotych brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Wawrzyniak
Nr telefonu: 58 668-87-93
E-mail: niepelnosprawni@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Wawrzyniak
Wprowadził informację: Marta Czachor
Data wytworzenia informacji: 14.12.2021
Data udostępnienia informacji: 14.12.2021