Zakwaterowanie gości 3 Forum Miast Modernistycznych i 8. konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”

Numer umowy SK/1383/PZ/15-W/2021
Data podpisania 17.09.2021
Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie gości 3 Forum Miast Modernistycznych i 8. konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Elżbieta Kamińska ALLVISION z siedzibą przy ul. Jana z Kolna 2, 81-348 Gdynia
Wartość zamówienia: 12597,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: dziedzictwo@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2021
Data udostępnienia informacji: 26.10.2021