Wykonanie wydruków materiałów promocyjnych na 8. konferencję „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”

Numer umowy SK/1124/PZ/8-W/2021
Data podpisania 31.08.2021
Przedmiot zamówienia: Wykonanie wydruków materiałów promocyjnych na 8. międzynarodową konferencję naukową „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: POLAK-KAIM IZABELA Studio Graficzne "LINIA II" z siedzibą przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 3a, 81-621 Gdynia
Wartość zamówienia: 4376,34 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: dziedzictwo@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2021
Data udostępnienia informacji: 26.10.2021