Stworzenia odznaki „Znam Gdyński Modernizm” w dwóch stopniach, weryfikacji książeczek dedykowanych do zdobywania ww. odznaki oraz przyznawania odznak

Numer umowy SK/1125/PZ/9-W/2021
Data podpisania 31.08.2021
Przedmiot zamówienia:
  1. Weryfikacja książeczek potwierdzających zdobywanie odznaki "Znam Gdyński Modernizm".
  2. Dystrybucja książeczek i odznak.
  3. Promowanie odznaki wśród mieszkańców Gdyni oraz turystów (m.in. w mediach społecznościowych oraz za pośrednictwem plakatów w przestrzeni miejskiej).
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej z siedzibą przy ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Wartość zamówienia: 4371,00 zł brutto (rok 2021: 3371,00 zł brutto, rok 2022: 1000,00 zł brutto)
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: dziedzictwo@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Ostatnio zmodyfikował: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2021
Data udostępnienia informacji: 26.10.2021
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.10.2021 10:46 Dodanie informacji Alina Limańska - Michalska