Przygotowanie tekstu "Historia, rozwój urbanistyczny, architektura" oraz konsultacja wniosku o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Numer umowy SK/1355/PZ/14-W/2021
Data podpisania 27.09.2021
Przedmiot zamówienia: Przygotowanie tekstu "Historia, rozwój urbanistyczny, architektura" oraz konsultacja merytoryczna wniosku o wpis śródmieścia Gdyni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Maria Jolanta Sołtysik
Wartość zamówienia: 14000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: dziedzictwo@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 27.10.2021
Data udostępnienia informacji: 27.10.2021