Przygotowanie cateringu w trakcie obrad 8. międzynarodowej konferencji naukowej "Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni"

Numer umowy SK/1213/PZ/11-W/2021
Data podpisania 22.09.2021
Przedmiot zamówienia:
  1. Przygotowanie w dniach 23-24 września 2021 r. obiady dla 60 prelegentów i gości oraz przerwy kawowe dla 200 prelegentów i gości 8. międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni" w miejscu obrad, tj. w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.
  2. Przygotowanie dnia 25 września 2021 r. przerwę kawową dla 55 uczestników objazdu studyjnego organizowanego w ramach 8. międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni" w budynku Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Banglob sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Norwida 4c, 81-434 Gdynia
Wartość zamówienia: 22540,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: dziedzictwo@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 27.10.2021
Data udostępnienia informacji: 27.10.2021