Organizacja i przygotowanie kolacji dla gości 8. konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” w dniu 24 września 2021 r.

Numer umowy SK/1341/PZ/13-W/2021
Data podpisania 08.10.2021
Przedmiot zamówienia: Organizacja i przygotowanie kolacji dla prelegentów i zaproszonych gości 8. międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni” w dniu 24 września 2021 r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: P.H. SOBER Jaromir Wysocki z siedzibą przy Skwerze Kościuszki 15, 81-370 Gdynia
Wartość zamówienia: 6300,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: dziedzictwo@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2021
Data udostępnienia informacji: 26.10.2021