Opracowanie projektu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej „Znam Gdyński Modernizm”

Numer umowy SK/695/PZ/3-W/2021
Data podpisania 21.05.2021
Przedmiot zamówienia:
  1. Wykonanie projektu odznaki „Znam Gdyński Modernizm” I i II stopnia.
  2. Wykonanie projektu książeczki do zdobywania odznaki „Znam Gdyński Modernizm”.
  3. Wykonanie projektu plakatu w formacie A2 promującego zdobywanie odznaki „Znam Gdyński Modernizm”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Marynarki Wojennej przy Klubie Marynarki Wojennej z siedzibą przy ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
Wartość zamówienia: 1200,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: dziedzictwo@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Ostatnio zmodyfikował: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 26.10.2021
Data udostępnienia informacji: 26.10.2021
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.10.2021 10:05 Dodanie informacji Alina Limańska - Michalska